Hlavná ponuka

15.09.2014 Odpust v Tatranskej Polianke

      Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa v Tatranskej Polianke zišlo pozdraviť svoju patrónku také množstvo veriacich, že ich priestor kaplnky nemohol pojať. Pozvanie nášho pána farára Róberta...

13.09.2014 Svätá omša na Kôprovskom štíte

      Hory sú zaiste jedným z najkrajších chrámov sveta. Na jednu svätú omšu do takéhoto chrámu sme sa vybrali i my v sobotu 13.9.2014, a to na avizovanú svätú omšu na...

07.09.2014 Záver misií

      Dnes sa končia misie v našej farnosti. Boh nám nimi ponúkol osobitné milosti. Vieru, nádej, lásku. Misionári zvestovali radostnú zvesť evanjelia. Na rannej sv.omši páter Martin pripomenul, že misie...

06.09.2014 8. deň misií

      V rannej misijnej kázni na tému MODLITBA sa páter Martin zamyslel nad podobenstvom o farizejovi a mýtnikovi. Podľa Lukáša 18, 9-14 farizej, posadnutý svojou vlastnou cnosťou, je protikladom vyberača daní, ktorý...

05.09.2014 7. deň misií

      Piatok, deň Utrpenia Pána. Misijná kázeň pátra Martina pri rannej sv.omši bola zameraná práve na UTRPENIE. Sú rôzne cesty životom – široké, úzke, pohodlné i ťažké. Aj...

04.09.2014 6. deň misií

      Ranná sv. omša bola na tému VIERA. Páter Václav zdôraznil, ako je potrebné, aby sme mali vieru v ťažkých životných situáciach, aby sme sa nepoddávali, ale aby sme cez vieru dokázali prijať...

03.09.2014 5. deň misií

      Ranná svätá omša v Novom Smokovci a večerná v Tatranskej Lomnici boli venované téme CIRKEV. Toto slovo dnes nie je populárne a v ľuďoch vzbudzuje rozličné pocity. U niekoho sklamanie z predstaviteľov Cirkvi, u...

02.09.2014 4. deň misií

      Pri rannej svätej omši, na tému SPOVEĎ, sme sa spoločne zamysleli nad hodnotou sviatosti zmierenia, ktorá je v prvom rade stretnutím s Milosrdným Otcom, ktorý nám nechce počítať naše hriechy, ale chce...