Hlavná ponuka

Mimoriadni rozdávatelia

V nedeľu 15. 12. 2019 boli vo farskom kostole uvedení noví mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania. Na túto službu boli vybraní, pripravení a biskupským dekrétom odsúhlasení Peter Kukoľ, Stanislav Polomský a Viktor Porubský.

Galéria obrázkov