Hlavná ponuka

Dobrá novina

Farnosť Vysoké Tatry sa aj v tomto roku zapojila do vianočnej koledníckej akcie eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, spojenej so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách.

Na sviatok Troch kráľov koledovalo asi 40 detí z našej farnosti. Navštívili 75 rodín a vyzbierali pre deti v Afrike 2 212 €.

Veľmi pekne ďakujeme deťom i dobrovoľníkom za koledovanie, všetkým, ktorí ste ich prijali a taktiež za vaše milodary. Tento rok výťažok ide na zlepšenie základných životných podmienok ľudí v diecéze Lodwar v Keni.

Galéria obrázkov