Hlavná ponuka

Božie Telo

Cirkev nás povzbudzuje, aby sme vzdávali vďaky a velebili Pána za dar Najsvätejšej Sviatosti. V deň slávnosti NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI 16. 6. 2022 sme išli v procesii z farského kostola v Novom Smokovci do kostola v Starom Smokovci. Je to naše vyznanie veľkej lásky voči Spasiteľovi i prejav našej živej viery, že Kristus je prítomný ako zmŕtvychvstalý a oslávený Pán medzi nami.

Galéria obrázkov