Hlavná ponuka

Božie telo

Na Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa vo štvrtok 11. 6. 2020 v Smokovci a v Tatranskej Lomnici uskutočnila Eucharistická procesia. Takto sme vzdali úctu Kristovi, prítomnému v Eucharistii a spoločne vyprosovali požehnanie pre obyvateľov Vysokých Tatier.

Galéria obrázkov