Hlavná ponuka

Birmovka

V školskom roku 2018/2019 prebiehala v našej farnosti individuálna príprava na prijatie sviatosti birmovania. Sedem mladých sa rozhodlo vstúpiť do formácie, v ktorej chceli viac či menej objavovať prítomnosť Ježiša v ich živote. Dvaja birmovanci sa počas prípravy svojím prístupom rozhodli nepokračovať v napredovaní a tak pán kaplán Dávid pokračoval s tými, ktorí vnútornú túžbu prejavovali aj navonok.

Cítil to ako veľkú milosť, že môže niekomu rozprávať o Ježišovi. Vďaka individuálnej forme prípravy mohli vstúpiť aj do priateľských vzťahov s Ježišom, ale i medzi sebou navzájom.

Sviatosť birmovania im udelil emeritný otec biskup Andrej Imrich v susednej farnosti Poprad.

Galéria obrázkov