Hlavná ponuka

Páter Vella

V utorok 14. 5. 2019 páter Elias Vella, rímskokatolícky kňaz, minorita, exorcista, pedagóg, exercitátor a spisovateľ pochádzajúci z Malty, opäť navštívil našu farnosť a odslúžil vo farskom kostole svätú omšu, ktorá bola sprevádzaná modlitbami za uzdravenie.

Galéria obrázkov