Hlavná ponuka

25.08.2019 Denný tábor pre deti

18.08.2019 Odpust v T. Lomnici

Odpustovú slávnosť sviatku Nanebovzatia Panny Márie v Tatranskej Lomnici v nedeľu 18. 8. 2019 celebroval Mons. prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak PhD., ktorý pôsobí na univerzite v Spišskej Kapitule. Po skončení boli všetci...

11.08.2019 Chata pod Rysmi

Svätá omša na Chate pod Rysmi 10. 8. 2019

14.07.2019 Sliezsky dom

Každoročná spomienka na Jána Pavla II. na Sliezskom dome sa tohto roku uskutočnila slávením svätej omše v nedeľu 14. 7. 2019. Hlavným celebrantom bol vdp. Michal Regec.

15.07.2019 Púť seniorov

Vo štvrtok 11. júla 2019 aj z našej farnosti smeroval autobus do Levoče na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti XXII. ročníka celoslovenskej púte seniorov Slovenska na Mariánsku horu. Pontifikálnej...

08.07.2019 Cyklopúť do Levoče

Už niekoľko storočí sa na Mariánskej hore v Levoči schádza množstvo ľudí, aby prišli prosiť našu nebeskú Mamu o všetky potrebné milosti, aby sa čoraz viac zblížili s jej Synom. Ľudia putujú z rôznych miest...

30.06.2019 Muzikál

Jedným zo sprievodných programov dňa farnosti, ktorý sa každoročne organizuje na odpustovú slávnosť svätého Petra a Pavla, bol benefičný muzikál s názvom Radosť je voľba. Mládež tatranskej farnosti pripravila...

29.06.2019 Deň farnosti

Na sviatok sv. Petra a Pavla, v sobotu 29. 6. 2019, sme mali v našej farnosti odpustovú slávnosť a zároveň deň farnosti. Začali sme svätou omšou o 10.00 hod., ktorú celebroval vdp. ICLic. Peter Majcher, kancelár – riaditeľ...