Hlavná ponuka

Muzikál

Jedným zo sprievodných programov dňa farnosti, ktorý sa každoročne organizuje na odpustovú slávnosť svätého Petra a Pavla, bol benefičný muzikál s názvom Radosť je voľba. Mládež tatranskej farnosti pripravila predstavenie o radosti, inšpirované biblickým príbehom márnotratného syna, ktorý odchádza hľadať radosť niekam inam, pričom opúšťa Otca a zároveň aj zdroj pravej radosti.

Cieľom predstavenia bolo pripomenúť nám všetkým, aby sme zostali tam, kde sme a aby sme žili radosť tam, kde sa nachádzame, vždy v spojení s Otcovou vôľou, lebo radosť je stav nášho vnútra, nie ponuka vonkajších možností. Prvotný podnet na vytvorenie muzikálu prišiel od samotnej mládeže, keď sa na fare zúčastnili prezentácie projektu Mary´s Meals, ktorý pomáha deťom tretieho sveta, aby počas školského roku mali pravidelnú stravu. Táto myšlienka mladých tak nadchla, že sa rozhodli zapojiť do benefičného muzikálu, aby pomohli týmto deťom. Samotným predstavením prispeli danému projektu toľko, aby 22 detí malo počas budúceho školského roka pravidelnú stravu. Svojou dvojmesačnou námahou pri nácvikoch a samotným muzikálom nezmenili celý svet, ale určite zmenili svet 22 deťom, za čo im patrí veľká vďaka.

Galéria obrázkov