Hlavná ponuka

Odpust v T. Lomnici

Odpustovú slávnosť sviatku Nanebovzatia Panny Márie v Tatranskej Lomnici v nedeľu 18. 8. 2019 celebroval Mons. prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak PhD., ktorý pôsobí na univerzite v Spišskej Kapitule.

Po skončení boli všetci pozvaní na agapé pri kostole.

Galéria obrázkov