Hlavná ponuka

Temné tajomstvo totality

V nedeľu 17. novembra 2019, k 30. výročiu udalosti z roku 1989, zorganizovala naša farnosť spomienkový večer pod názvom Temné tajomstvo totality. Stretli sa ľudia, ktorí prostredníctvom prenasledovaných príbuzných či z vlastnej skúsenosti poznali temné stránky bývalého režimu.

V tú nedeľu nám Ježiš v evanjeliu hovoril, že jeho učeníkov budú prenasledovať, aby vydali svedectvo. Vydávať svedectvo znamená hlásiť sa k nemu a žiť jeho posolstvo – evanjelium. Na stretnutí odznelo jedenásť príbehov, každý bol v niečom odlišný, ale spájalo ich práve to, o čom hovorilo spomínané evanjelium. A ešte dôvera prenasledovaných, že Boh je v ťažkých chvíľach s nami, že ich napriek všetkému neopustil.

Galéria obrázkov