Hlavná ponuka

23.09.2019 Pochod za život

Naša farnosť sa, taktiež ako okolité farnosti, zapojila do Národného pochodu za život, ktorý sa konal v Bratislave 22. 9. 2019. Ráno o 4.30 sme odchádzali z Tatier s jasným cieľom: povedat životu ÁNO. O 10.00 sme sa...

21.09.2019 Jahňací štít

Svätá omša na Jahňacom štíte Milovníci Tatier mali opäť možnosť toto leto zúčastniť sa svätých omší priamo v horách. Byť bližšie Bohu v najkrajšom "chráme", ktorý vytvorila jeho...

15.09.2019 Za kňazov

Krížovú cestu za kňazov sme sa modlili v sobotu 14. 9. 2019 – na sviatok Povýšenia svätého Kríža a pred začiatkom 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov, po svätej omši v Starom Smokovci na Kalvárii na Peknej...

25.08.2019 Denný tábor pre deti

18.08.2019 Odpust v T. Lomnici

Odpustovú slávnosť sviatku Nanebovzatia Panny Márie v Tatranskej Lomnici v nedeľu 18. 8. 2019 celebroval Mons. prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak PhD., ktorý pôsobí na univerzite v Spišskej Kapitule. Po skončení boli všetci...

11.08.2019 Chata pod Rysmi

Svätá omša na Chate pod Rysmi 10. 8. 2019

14.07.2019 Sliezsky dom

Každoročná spomienka na Jána Pavla II. na Sliezskom dome sa tohto roku uskutočnila slávením svätej omše v nedeľu 14. 7. 2019. Hlavným celebrantom bol vdp. Michal Regec.

15.07.2019 Púť seniorov

Vo štvrtok 11. júla 2019 aj z našej farnosti smeroval autobus do Levoče na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti XXII. ročníka celoslovenskej púte seniorov Slovenska na Mariánsku horu. Pontifikálnej...