Hlavná ponuka

80-te výročie farnosti a farský deň

V sobotu 1. júla 2023 bola v našej farnosti veľká slávnosť - okrem farského dňa a odpustovej slávnosti zo sviatku sv. Petra a Pavla sme ďakovali Pánu Bohu aj za 80 rokov farnosti. Farnosť Vysoké Tatry bola zriadená spišským biskupom Jánom Vojtaššákom 1. júla 1943.

Hlavným bodom farského dňa bola odpustová sv. omša, ktorú celebroval vdp. Ľubomír Cvengroš, nový farár farnosti Vysoké Tatry, spolu s ďalšími 13-timi kňazmi, ktorí slúžili v našej tatranskej farnosti. Po sv. omši nasledovalo pohostenie pri výbornom guláši a chutných koláčoch, diskusia s kňazmi, ktorí tu pôsobili, duchovný program a farský deň zakončil fantastický muzikál našich birmovancov s názvom Vykúpená láska.

Galéria obrázkov