Hlavná ponuka

Slávnosť 1. sv. prijímania

V nedeľu 21. mája 2023 sa v našej farnosti konala slávnosť 1. sv. prijímania.

Na svoje Prvé sväté prijímanie sa určite pamätá každý. O krásne spomienky naň sa aj po rokoch radi podelia nielen rodičia, krstní rodičia, či babka s dedkom, ale aj starší súrodenci. Nečudo, veď ide o najdôležitejšiu udalosť v živote kresťanov. V každej dobe bolo možno trochu iné, ale vo svojej podstate vždy rovnaké – slávnosť, kedy deti s radosťou a očakávaním, s bázňou aj troškou trémy, po prvýkrát prijímajú do svojho srdiečka Pána Ježiša.
Deň, kedy krížik na čelo vystriedal pravý Ježiš v podobe Eucharistie, bol v našej farnosti dňa 21. mája 2023. Sedemnásť prvoprijímajúcich detí sa od jesene svedomito pripravovalo na túto sviatosť – na náboženstve v škole, účasťou na svätých omšiach, ako aj pravidelnými stretnutiami na fare. Každé z týchto stretnutí bolo zábavné i poučné, ale najmä podnetné, a to nielen pre deti, ale aj pre rodičov, bojujúcich s pretlakom každodenných povinností. Spolu s deťmi sme si opäť prešli cestou k Pánovi Ježišovi a hlbšie si uvedomili potrebu a dôležitosť duchovného života.
Pekná výzdoba, prítomnosť rodiny a blízkych, biele rúcha detí symbolizujúce čisté srdiečka po sviatosti zmierenia a počasie ako z katalógu, ešte viac umocnili atmosféru tejto nádhernej slávnosti. Všetky deti sa aktívne zapojili do slávenia svätej omše svojím spevom, čítaním Svätého písma, spievaním žalmov, prinášaním obetných darov, či prednášaním prosieb. Náš pán farár Róbert Tokár, počas kázne, nehovoril veľa, podarilo sa mu však odovzdať deťom aj všetkým zúčastneným krásne posolstvo, keď vtipným a poučným spôsobom upriamil ich pozornosť na to, aby poznali a počúvali hlas Pána Ježiša, lebo On je ten pravý Dobrý Pastier.
Zhmotnenou pamiatkou na prvé sväté prijímanie je pre deti cirkevná ovečka, do ktorej sa nedá nezaľúbiť. Má však samozrejme aj duchovný rozmer - túto milú plyšovú hračku a vankúš v jednom treba každý deň kŕmiť! Ako? Predsa modlitbou.
A na záver, ešte slovami pána kaplána: „Hoci sme cieľ naplnili a slávnostná atmosféra už opadla, Pán Ježiš je tu vždy pre nás. Bol tu včera, je tu dnes a bude aj zajtra. A našim deťom prajeme, aby vždy spoznali Pánov hlas a ovečky, o ktoré sa starajú, aby nikdy nehladovali.“

Dňa dvadsiateho prvého mája,
sa Pán Ježiš s deťmi z našej farnosti
prostredníctvom Eucharistie spája.
Svedomitá príprava trvala od jesene až do jari,
aby sme v tento slávnostný deň, s úsmevom na tvári
venovali Pánu Ježišovi naše čisté srdiečka pri oltári.
Tešili sme sa skoro celý rok,
na tento, v našom živote, tak dôležitý krok.
A aj keď na konci zazvonia zvony,
Pána Ježiša už navždy v srdci nosím.

Emmka a Veronika Chovanové

Galéria obrázkov