Hlavná ponuka

Bál svätých

      Na sviatok Obetovania Pána 2.2.2014 sa naša fara zmenila na malé nebo. Konal sa tu bál svätých a biblických postáv. A bolo veselo... a nielen deťom... Znova sme sa niečo nové dozvedeli, zasúťažili si, zatancovali i zaspievali. No a samozrejme, vďaka šikovným rukám sme neboli ani hladní. Všetkým organizátorom i zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na budúci rok.

Galéria obrázkov