Hlavná ponuka

Sviatosť birmovania

      27. októbra 2013 sme mali v našej farnosti veľký sviatok. Po roku prípravy prijalo našich tridsaťpäť birmovancov plnosť darov Ducha Svätého vo sviatosti birmovania, ktorú im vyslúžil spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Duch Svätý tak posilnil srdcia týchto mladých ľudí, aby mali silu vydávať pred svetom svedectvo o Kristovi, v ktorého osobne uverili. Ďakujeme Bohu za tento vzácny dar. Veríme, že bude posilou pre celú našu farnosť.

Galéria obrázkov