Hlavná ponuka

07.01.2020 Dobrá novina

Farnosť Vysoké Tatry sa aj v tomto roku zapojila do vianočnej koledníckej akcie eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, spojenej so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. Na sviatok Troch kráľov koledovalo...

06.01.2020 Beh pre Ježiša

Aj tento rok sme sa 1. januára popoludní opäť stretli a znova sme bežali už náš tradičný novoročný Beh pre Ježiša na Tatranskú Polianku a späť. Naším cieľom nie je vyhrať, zlepšovať si kondíciu,...

29.12.2019 Svedok svetla

Jasličková pobožnosť s názvom SVEDOK SVETLA sa uskutočnila 26. 12. 2019 vo farskom kostole. Videli sme krásny príbeh, ktorý spojil osobu apoštola Jána s postavou Malého princa.

22.12.2019 Tereza a jej deti

Vianočný koncert našich mladých umelcov z hudobnej školy v Poprade pod názvom „Tereza a jej deti“ sa uskutočnil 22.12.2019 o 18:00 hod. v kostole v Novom Smokovci.

15.12.2019 Koncert Adoremus

15.12.2019 Mimoriadni rozdávatelia

V nedeľu 15. 12. 2019 boli vo farskom kostole uvedení noví mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania. Na túto službu boli vybraní, pripravení a biskupským dekrétom odsúhlasení Peter Kukoľ, Stanislav...

12.12.2019 František Mikloško

Beseda s Františkom Mikloškom k 30. výročiu Nežnej revolúcie sa uskutočnila na fare v Novom Smokovci 12. decembra 2019

12.12.2019 Roráty

V adventnom čase sme sa zavčas rána stretávali v Novom Smokovci a v Tatranskej Lomnici na adventnej liturgii očakávania Mesiáša s pripomienkou jeho Matky. Rorátne sväté omše sa slávia ešte za tmy pred východom...