Hlavná ponuka

05.07.2020 25. výročie návštevy

V nedeľu 5.7.2020 sme si pripomenuli 25. výročie návštevy svätého Jána Pavla II. vo Vysokých Tatrách na Sliezskom dome. Svätú omšu o 10:00 celebroval emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej...

28.06.2020 Deň farnosti

Sviatok sv. Petra a Pavla, našich patrónov, sme začali slávnostnou odpustovou svätou omšou. Hlavný celebrant vdp. Mons. Anton Tyrol prišiel k nám zo Spišskej Kapituly, kde pôsobil ako generálny vikár. Povzbudil...

26.06.2020 Rozlúčka s Dávidom

Pán kaplán Dávid Sklarčík s pokorou a synovskou oddanosťou prijal ponuku otca biskupa a odchádza do Talianska na ďalšie teologické štúdiá. Rozlúčili sme sa s ním na svätej omši 25. júna 2020....

28.06.2020 Horskí vodcovia

Požehnanie horských vodcov.           V sobotu 27.6.2020 bola o 17:00 v kostole v Novom Smokovci svätá omša za tatranských horských vodcov, ktorí zahynuli v horách pri výkone svojho povolania a zároveň...

14.06.2020 Božie telo

Na Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa vo štvrtok 11. 6. 2020 v Smokovci a v Tatranskej Lomnici uskutočnila Eucharistická procesia. Takto sme vzdali úctu Kristovi, prítomnému v Eucharistii a spoločne vyprosovali požehnanie pre...

18.03.2020 Pôstna aktivita

Odkrytú tvár Krista – výsledok našej pôstnej aktivity – máte možnosť vidieť priamo v kostole v Novom Smokovci. Do projektu za zapojilo 300 veriacich a vrátilo sa nám presne 11 219 nálepiek. Úprimne ďakujeme...

24.02.2020 Batôžkový ples

V poslednú fašiangovú sobotu 22. februára 2020 sa v našej farnosti uskutočnil ôsmy ročník Farského batôžkového plesu. I tentokrát sme sa radovali zo spoločného stretnutia a zábavy. Chutilo nám...

26.01.2020 Bál svätých

V sobotu 25. januára 2020 sa uskutočnil ôsmy ročník Bálu svätých a biblických postáv. Tentokrát bol na ľade v Starom Smokovci pri Hrebienok resorte. Stretli sa tu mnohí svätí i biblické postavy. Ďakujeme...