Hlavná ponuka

Magistrálou cez farnosť Vysoké Tatry

Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

Žalm 121,1-2

V sobotu 16. septembra 2023 sme s pánom farárom a oboma pánmi kaplánmi putovali naprieč našou farnosťou spolu s relikviami sv. Petra a Pavla, sv. Jána Pavla II. a bl. sestry Zdenky. Púť začala skoro ráno svätou omšou v kostolíku na Štrbskom Plese, odkiaľ sme tatranskou magistrálou s modlitbou na perách pokračovali ďalej, aby sme z majestátu hôr prinášali Božie požehnanie na celé mesto Vysoké Tatry, na jeho obyvateľov aj návštevníkov. Po krátkej prestávke na Popradskom Plese sme pokračovali do sedla Ostrva. S ružencom v rukách ubiehala cesta ľahšie a príjemnejšie a milé boli aj priateľské rozhovory medzi pútnikmi.

Na Sliezskom dome odzneli modlitby na miestach, ktoré kedysi navštívil pápež Ján Pavol II. Odtiaľ kroky pútnikov pokračovali ďalej na Hrebienok a napokon na Štart a do Tatranskej Lomnice. Na jednotlivých zastávkach počas púte sa k nám pridávali ďalší priatelia, ktorí majú na srdci modlitby za naše mesto.

Nech Pán požehnáva a chráni nás a naše mesto. Vďaka Bohu a našim duchovným otcom za nádherný deň.

Galéria obrázkov